opc_loader
Zoeken
Fabrikanten
Gastenboek
Mark Heijenbrok 
Sinds 2 weken trotse bezitter van Idworx...
Jan Drofmans 
Het eerste nazicht van onze fietsen, een...
jan goudswaard 
)p 30-09-2019 mijn nieuwe Santos...

Werkkostenregeling: fiets van de zaak

 

De afschaffing van de fiscaal voordelige regeling van de bedrijfsfiets gaat in per 1 januari 2015, als de nieuwe werkkostenregeling definitief wordt ingevoerd.

 

Oude regeling bedrijfsfiets (tot 1-1-2015)

In de oude bedrijfsfietsenregeling (het fietsenplan) kan een werknemer eenmaal in de drie jaar voor een bedrag van € 749 een nieuwe fiets kopen, waarbij hij ook nog € 82 per kalenderjaar aan accessoires mag besteden. De werkgever verrekent het bedrag voor de fiets met het brutoloon van de werknemer.

 

De fiets van de zaak in de werkkostenregeling (vanaf 1-1-2015)

Ook de werkkostenregeling biedt de werkgever een aantal mogelijkheden om de werknemer te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen:

•De werkgever vergoedt belastingvrij het aankoopbedrag van de fiets vanuit het forfait. Zolang er fiscale ruimte in het forfait is, kan de werkgever dit kosteloos doen. Daarbij is het aanschafbedrag van de nieuwe fiets niet gemaximeerd en zijn er geen voorwaarden over het gebruik van de fiets.

•De bedrijfsfiets wordt onder de WKR als bestedingdoel opgenomen in een cafetariasysteem. De werknemer kan dan bronnen (zoals bv een overwerktoeslag of bovenwettelijke verlofdagen) inzetten voor de aanschaf van de bedrijfsfiets. Hoe dit werkt kunt u navragen op uw werk.

•De werkgever vergoedt onder de werkkostenregeling (buiten het forfait van de WKR om) € 0,19 netto per kilometer woon-werkverkeer.  

Een werknemer zal van een jaarvergoeding van € 813 of € 1.220 misschien geen elektrische maar toch een kwalitatief goede fiets kunnen kopen. Koopt hij eens in de drie jaar een nieuwe fiets, dan hebben we het over besteedbare bedragen van € 2.439 en € 3.660. De werkgever kan de werknemer een renteloze lening voor de aanschaf van de fiets verschaffen, die de werknemer dan gedurende een periode van bijvoorbeeld drie jaar via zijn vergoeding woon-werkverkeer terugbetaalt. Net als in het fietsenplan heeft de werknemer dan zijn fiets maar het kost hem niets!

Kortom, de werkkostenregeling biedt wel degelijk mogelijkheden voor fietsliefhebbers om zonder beperkende voorwaarden fiscaal voordelig op een fiets van de zaak naar het werk te peddelen. Onder de WKR zijn de keuzemogelijkheden zelfs ruimer dan bij het oude fietsenplan.