opc_loader

Wensenlijst


Idworx en Santos controles

Bij onze "Service & Techniek afdeling", lees Lauran, kunt u terecht voor onderhoud of reparatie aan uw fiets.

EBB
Het binnenlager zit in een excentrisch geboord inzetstuk dat in het crankstelhuis van het frame kan draaien. Op deze manier kan de afstand van het trapaslager tot de achteras worden veranderd en dus de kettingspanning worden ingesteld.

Correcte kettingspanning
Door slijtage van de ketting en de tandflanken neemt de kettingspanning bij langer gebruik af, zodat u de ketting na de eerste paar honderd kilometer en later afhankelijk van belasting, omgevingsinvloeden en onderhoud elke 750 tot 1000 km moet controleren en zo nodig naspannen.
Door de cranks achteruit te draaien en met de vingers van de andere hand tegen het onderste gedeelte van de ketting te kloppen, zoekt u eerst naar de stand waarbij de ketting tussen trapaslager en naaf het strakst gespannen is. U zultmerken, dat de kettingspanning afhankelijk is van de stand van de tandwielen. Dit verschijnsel is heel normaal en wordt nog sterker
naarmate de slijtage toeneemt. Op de plaats waar de spanning het grootst is, moet de ketting ca. één centimeter naar boven gedrukt kunnen worden. Als de kettingpart duidelijk meer dan één centimeter uit de ruststand naar boven kan worden bewogen, moet de ketting worden nagespannen. Hierdoor verkleint u de kans dat de ketting op een hobbelige ondergrond eraf loopt.

Afstellen van de kettingspanning
Laat het trapaslager in de stand waarbij de kettingspanning het grootst is. Ga links naast uw idworx-bike staan. Draai de beide klembouten aan de onderzijde van het crankstelhuis los en verwijder ze. Verwijder, alleen bij de klemmen, de afdichting uit de klemgleuf
en plaats hier een kunststof bandenlichter. Gebruik in geen geval een bandenlichter of ander gereedschap van metaal. Hiermee zou u het frame onherstelbaar kunnen beschadigen. Als u met uw linkerhand beide bandenlichters tegelijkertijd naar boven richting onderbuis trekt, wijdt u de klemgleuf uit, totdat de excenter makkelijkmet de hand kan worden gedraaid als u aan de zwarte moer van het binnenlager komt. Draai deze dan zo ver rechtsom als mogelijk zonder gereedschap. Laat de bandenlichters weer los en controleer de
kettingspanning. Controleer na het afstellen van de gewenste kettingspanning of de excenter centrisch in het crankstelhuis zit. Zo niet, dan moet u de klemgleuf nogmaals met de bandenlichter uitwijden en de excenter in axiale richting zodanig verschuiven, dat deze links en rechts ongeveer even ver in het crankstelhuis steekt. Trek de bandenlichters vervolgens weer uit de klemgleuven en schuif de afdichtingen weer op hun plaats. Breng de klembouten weer aan en trek ze met max. 15 Nm aan. Onder zeer ongunstige omstandigheden en als de
excenter lange tijd niet werd bewogen, kan het zijn dat deze niet met de hand in het crankstelhuis kan worden gedraaid terwijl u de klemgleuf met de bandenlichters uitwijdt. In dit geval moet u met de fiets naar uw idworx-dealer gaan. Deze verwijdert dan de linker crank en kan met een speciaal inzetstuk dat in alle inkepingen van de moer van het binnenlager grijpt, de excenter zonder beschadiging met het vereiste hogere moment aantrekken.

Stand van de excenter
Het technisch zinvol bruikbare verstelgebied van de excenter bedraagt 180°, waarmee een variatie van de afstand tot de achterwielas van in totaal 13 mm mogelijk is. Alleen als u bij gebruik van een duidelijk smallere band dan de standaardband de afstand van het trapaslager tot de weg wilt vergroten, is het zinnig om de excenter in een stand te draaien waarbij de boring voor het binnenlager boven de horizontale hartlijn van het crankstelhuis ligt. In alle andere gevallen moet het binnenlager altijd onder deze hartlijn liggen. Als de juiste kettingspanning ook in de voorste instelling van het excenter niet kan worden afgesteld, is de ketting te lang. Dan is de slijtagegrens al geruime tijd overschreden of - bij een nieuwe ketting - is de ketting te lang en moet deze twee (of meer) schakels worden ingekort.

In- en uitbouwen van achterwiel met Rohloff Speedhub. Hier worden slechts de bijzonderheden met betrekking tot de Speedhub bij het in- en uitbouwen van het achterwiel van uw bike behandeld
Uitbouwen
Kies voordat u de snelspanner loszet de 14e versnelling, draai dan de kartelmoer van de Rohloff-schakelbox los en verwijder deze.
Inbouwen
Bij het monteren van het achterwiel moet de momentsteun van de naaf zodanig worden afgesteld, dat de boutkop zoals afgebeeld in de hiervoor bedoelde uitsparing valt. Anders zou u het frame ernstig beschadigen. Plaats na het vastzetten van het achterwiel de schakelbox weer op de Rohloff-naaf en zet de kartelmoer vast door deze rechtsom te draaien. De gripshifter moet hierbij in dezelfde stand staan als bij het uitbouwen van het achterwiel. Daarom is het raadzaam om, zoals hiervoor beschreven, vóór het uitbouwen de 14e versnelling in te schakelen!
Afstellen van de kabelspanning
Omdat de indexering van de Rohloff Speedhub in de naaf plaatsvindt, kan het afstellen, zoals men dat kent van k e t t i n g s c h a k e l i n g e n , achterwege blijven. De versnellingen klikken telkens exact in. Het zou kunnen dat de speling van de shifter in de loop
van de tijd groter wordt. Deze speling kunt u reduceren door de beide stelschroeven van de schakelbox evenveel verder naar buiten te draaien. Met deze twee schroeven stelt u tegelijkertijd de stand van de shifter in. Als het getal op de shifter niet exact tegenover de
markering staat, moet u een van beide schroeven iets verder erin en de andere even ver eruit draaien. Controleer aansluitend of alle 14 versnellingen kunnen worden ingeschakeld.